Boom Cymru TV Cyf Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
UK
Total Funding:N/A
Industry:Media
Founded:N/A
Lead Investor(s):N/A

Estimated Revenue & Financials

  • Boom Cymru TV Cyf's estimated annual revenue is currently $8M per year.(?)
  • Boom Cymru TV Cyf's estimated revenue per employee is $205,000

Employee Data

  • Boom Cymru TV Cyf has 39 Employees.(?)
  • Boom Cymru TV Cyf grew their employee count by 5% last year.
  • Boom Cymru TV Cyf currently has 1 job openings.

Yn creu cynnwys i S4C, BBC ac ITV Cymru Wales, mae adrannau Boom Cymru yn cynnwys Fflic, Alfresco, Apollo a Boom Plant; brandiau sefydlog a phrofiadol syn darparu cynnwys plant, drama, adloniant, ffeithiol, adloniant ffeithiol, ffordd o fyw a digwyddiadau byw. Mae Asiantaeth Talent Harlequin yn cynrychioli nifer o artistiaid cerddorol blaenllaw gan gynnwys y bas-bariton byd enwog Bryn Terfel. Creating content for S4C, BBC and ITV Wales, Boom Cymru's divisions include Fflic, Alfresco, Apollo and Boom Kids; established and experienced brands that deliver childrens, drama, entertainment, factual, factual entertainment, lifestyle and live events. Harlequin Talent Agency represents a number of high profile musical artists, including the highly acclaimed bass-baritone, Bryn Terfel.

keywords:N/A