Youngster Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Apeldoorn, Netherlands
Total Funding:N/A
Industry:Healthcare
Founded:2016
Lead Investor(s):N/A

Estimated Revenue & Financials

  • Youngster's estimated annual revenue is currently $10.8M per year.(?)
  • Youngster's estimated revenue per employee is $270,000

Employee Data

  • Youngster has 40 Employees.(?)
  • Youngster grew their employee count by 54% last year.
  • Youngster currently has 1 job openings.

Youngster verleent hulp en zorg naar jongeren en ouders welke gecombineerd kan gaan met huisvesting en begeleiding. De rode draad van Youngster is de zorgvraag te combineren met sport en authentieke pedagogische (sport) begeleiders. Youngster is een jong dynamisch bedrijf gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan jongeren tussen de 14 en 23 jaar. (jong) Adolescenten welke in ontwikkeling zijn en die (vanuit de Jeugdwet of WMO) hulp nodig hebben om de stap te kunnen maken naar volwassenheid, verantwoordelijkheid en geholpen dienen te worden met keuzes. Rode draad binnen onze zorg is sport. Sport als (bind)middel, sport als houvast, sport als fysiek middel om sterker te worden en sport als identificeermiddel. Sport brengt letterlijk in beweging, zowel fysiek als intrinsiek. Youngster maakt gebruik van begeleiders met een sport- en pedagogische achtergrond en/of nog volop sportend in het topsportklimaat en/of actief in de jeugdhulpverlening. Begeleiders die de problemen en kansen kennen op basis van eigen persoonlijke ervaringen, dilemma en keuzes.

keywords:N/A