Vurderingsstyrelsen Revenue and Competitors

Roskilde, Den

Location

N/A

Total Funding

Government

Industry

Employee Data

  • Vurderingsstyrelsen has 839 Employees.(i)
  • Vurderingsstyrelsen grew their employee count by 23% last year.

Vurderingsstyrelsen's People

NameTitleEmail/Phone
1
KonsulentReveal Email/Phone
2
Ledelses- og implementeringsstøtteReveal Email/Phone
3
Konsulent i VurderingsstyrelsenReveal Email/Phone
4
KontorchefReveal Email/Phone
5
Juridisk sagsbehandlerReveal Email/Phone
6
************Reveal Email/Phone
7
KontorchefReveal Email/Phone
8
SpecialkonsulentReveal Email/Phone
9
OverassistentReveal Email/Phone
10
SagsbehandlerReveal Email/Phone
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$15M64-6%N/AN/A
#2
$3.5M3197%N/AN/A
#3
$15M1316%N/AN/A
#4
$15M16418%N/AN/A
#5
$35M3535%N/AN/A
#6
$15M2286%N/AN/A
#7
$75M3738%N/AN/A
#8
$35M32123%N/AN/A
#9
N/A15120%N/AN/A
#10
N/A1316%N/AN/A
Add Company

What Is Vurderingsstyrelsen?

Det er vores opgave at vurdere Danmarks ca. 2,3 mio. ejendomme. Vi sikrer retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger og beregner ejendomsskatten. Vi arbejder for at skabe tillid til vurderingen og tryghed om beskatning af ejendomme.Vurderingsstyrelsen skal sikre retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger, der udgør grundlaget for den løbende ejendomsbeskatning i Danmark samt tilbagebetalingen af skat betalt af en for høj vurdering.Vurderingsstyrelsen skal med nye regler, metoder og data sikre, at borgere og virksomheder modtager de første nye vurderinger siden 2011, tilbud om tilbagebetaling af skatter for perioden, og at der opkræves skatter på baggrund af både gamle og nye boligskatteregler, der sikrer tryghed for den enkelte.Det skal ske, så borgere og virksomheder oplever en sammenhængende borgerrejse med fokus på åben, gennemskuelig og kunderettet kommunikation.Vurderingen af ejendomme og grunde vil altid være forbundet med en naturlig usikkerhed og vil i et vist omfang være baseret på et skøn. Samtidig bidrager mængden af ejendomme og deres forskellighed samt den store mængde af data indsamlet fra ejere, kommuner og forskellige registrer til at gøre vurdering og beskatning af ejendomme til en kompleks og omfattende opgave.Højt specialiserede medarbejdere med stærk faglighed og evnen til at samarbejde på tværs skal sikre, at borgere og virksomheder oplever ansvarlighed og grundighed i hver enkelt sag, så beskatningsgrundlaget fremstår som rimeligt.Bygnings- og Boligregisteret (BBR) vil fra den 1. april 2022 blive integreret i Vurderingsstyrelsen, og derved bliver endnu et vigtigt fagområde inkluderet i arbejdet med det nye vurderingssystem.I Vurderingsstyrelsen er vi ca. 890 kolleger, der har til huse i Haderslev, Herning, Lyngby, Maribo, Roskilde, Svendborg og Aalborg.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

839

Number of Employees

N/A

Revenue (est)

23%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator