Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Stockholm, STO Sweden
Total Funding:N/A
Industry:Real Estate
Founded:2016
Lead Investor(s):N/A

Industry Ranking

State Ranking

Growjo 10k Ranking

Employee Data

  • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB has 128 Employees.(?)
  • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB grew their employee count by 94% last year.
  • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB currently has 1 job openings.

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

keywords:N/A