Fastighets AB Stenvalvet Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Stockholm, STO Sweden
Total Funding:N/A
Industry:Real Estate
Founded:2010
Lead Investor(s):N/A

Employee Data

  • Fastighets AB Stenvalvet has 36 Employees.(?)
  • Fastighets AB Stenvalvet grew their employee count by 24% last year.
  • Fastighets AB Stenvalvet currently has 1 job openings.

Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Vi äger cirka 110 fastigheter med en area av ca 650 000 kvm till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 12 miljarder kronor. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 36%, kommun och landsting står för cirka 37% och övriga utförare av samhällsservice för 26% av hyresintäkterna. Fastighetsbeståndet är fördelat på i huvudsak tre regioner; Nord, Mitt och Syd. Stenvalvets ägare är fyra långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. Genom att vara långsiktiga, lyhörda och omsorgsfulla kan vi erbjuda fastigheter som ger våra hyresgäster bra lokaler med värden som bidrar till en bättre verksamhet. Vi erbjuder en förstklassig förvaltning med lokala kontor. Vi arbetar för att skapa goda och långsiktiga relationer till våra hyresgäster och verksamheter. Vi finns på plats lokalt, månar om korta beslutsvägar, om att vara tillgängliga och ge våra hyresgäster snabb återkoppling.Vi har region- och lokal kontor i Eskilstuna, Falun, Jönköping, Kalmar, Malmö, Skövde och Örebro.

keywords:N/A