Ministerie VWS Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
2511VX , Netherlands
Total Funding:N/A
Industry:Government
Founded:N/A
Lead Investor(s):N/A

Employee Data

  • Ministerie VWS has 70 Employees.(?)
  • Ministerie VWS grew their employee count by 37% last year.
  • Ministerie VWS currently has 1 job openings.

Beleid 2007-2011 Alle kinderen en jongeren, ongeacht culturele achtergrond of handicap, moeten kansen krijgen om zich goed te ontwikkelen. Deze opdracht is stevig verankerd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Voorwaarden voor een goede ontwikkeling Over het doel van de opvoeding bestaat in Nederland grote overeenstemming, zowel onder ouders en kinderen als binnen de jeugdsector. Er zijn 5 voorwaarden voor de goede ontwikkeling van kinderen, ongeacht de culturele achtergrond of fysieke toestand van het kind: Gezond opgroeien. Steekwoorden: lichamelijk gezond, geestelijk gezond, gezonde leefstijl, continuïteit in opvoeding en verzorging Veilig opgroeien. Steekwoorden: geborgenheid, onvoorwaardelijke liefde, respect, aandacht, grenzen, structuur en regelmaat, veilig thuis en buitenshuis Een steentje bijdragen aan de maatschappij. Steekwoorden: actieve betrokkenheid bij de maatschappij, meedenken en meedoen, actieve betrokkenheid bij de naaste omgeving, positief gedrag, burgerschap Talenten ontwikkelen en plezier hebben. Steekwoorden: onderwijs genieten en opleiding krijgen, mogelijkheid voor hobby’s, sport, cultuur en ontspanning, vrijheid om te spelen Goed voorbereid zijn op de toekomst. Steekwoorden: diploma halen, werk vinden, in eigen levensonderhoud kunnen voorzien, stimulerende leefomgeving 3 Thema’s Het gezin krijgt opnieuw een belangrijke positie toebedeeld: de kracht van het gezin wordt versterkt en beter benut. Er komt een omslag naar preventief werken: problemen eerder opsporen en ze sneller aanpakken. De vrijblijvendheid voorbij: ongewenste situaties mogen niet voortduren. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen wanneer een kind of gezin in de problemen dreigt te raken. Ook is er aandacht voor de verschillende culturele achtergronden van kinderen en hun ouders. Het jeugdbeleid en de jeugdsector moeten alle kinderen en ouders even goed bereiken

keywords:N/A