INTERIM SEARCH Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Stockholm, Sweden
Total Funding:N/A
Industry:Recruiting
Founded:2012
Lead Investor(s):N/A

Estimated Revenue & Financials

  • INTERIM SEARCH's estimated annual revenue is currently $4.2M per year.(?)
  • INTERIM SEARCH's estimated revenue per employee is $120,000

Employee Data

  • INTERIM SEARCH has 35 Employees.(?)
  • INTERIM SEARCH grew their employee count by 21% last year.
  • INTERIM SEARCH currently has 1 job openings.

Interim Search har ett enkelt koncept. Vi har valt att fokusera på att tillsätta chefer och specialister på tidsbegränsade uppdrag. Ett fokus som tillåter oss att leverera med både hastighet och precision. HASTIGHET. Nätverket består av över 5000 associerade interimskonsulter, personer som på förhand personligen intervjuats och som det förs en kontinuerlig dialog med. Detta proaktiva arbete tillåter oss att agera med överlägsen hastighet när behovet av en interimschef uppstår. PRECISION. För att säkerställa att tillsättningarna sker med exakthet mot kundens behov har Interim Search utvecklat ett fullskaligt verksamhetsledningssystem. Systemet fungerar som ett nav i verksamheten och säkerställer kontroll, trygghet och en jämn och hög leveransnivå. Vänligen kontakta oss för en konfidentiell diskussion. kontakt@interimsearch.com www.interimsearch.com 08-556 460 00

keywords:N/A