Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse Revenue and Competitors

Claim your profile

Frederiksberg, Hovedstaden DEN

Location

N/A

Total Funding

Estimated Revenue & Valuation

  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse's estimated annual revenue is currently $7.5M per year.(i)
  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse's estimated revenue per employee is $108,696

Employee Data

  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse has 69 Employees.(i)
  • Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse grew their employee count by 23% last year.
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$7.5M10421%N/AN/A
#2
$7.5M6923%N/AN/A

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er et forskningscenter med faglig ekspertise på internationalt niveau inden for befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk epidemiologi, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjenesteforskning og biostatistik. CKFF er forankret i det behandlende sundhedsvæsen, men vi fokuserer forskningsmæssigt på sundhed i bredere forstand og arbejder for at fremme sundhed – såvel fysisk, psykisk og socialt. Vores overordnede ambition er således at bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning. CKFF har en tværfaglig tilgang til sundhedsforskning. Vores forskning spænder bredt fra grundforskning i risikofaktorer for sygdom, forskning i patientforløb og behandling af sygdom, til forskning i effektive sundhedsfremmende og forebyggende interventioner med fokus på at øge folkesundheden. Samtidigt udfører vi anvendelsesorienteret, tværsektoriel og praksisnær forskning. Særligt kendetegnende for CKFF er, at vi er forankret i det kliniske miljø på et hospital, samtidigt med at vi forsker i forebyggelse med udgangspunkt i regioner og kommuner. Samspillet med klinisk praksis, kommuner, regioner og offentlige myndigheder er vigtigt for at sikre kvalitet og relevans af forskningen samt en hurtigere implementering af forskningsresultaterne. Vi ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner i forskningsprojekter, og vi tilbyder rådgivning til eksterne forskere inden for vores ekspertiseområder. Vi ønsker at udvikle vores forskning i samarbejde med praksis, således at relevansen sikres. Samtidigt er det en prioritering, at den genererede forskningsbaserede viden formidles til relevante brugere på alle niveauer, herunder beslutningstagere i det administrative og politiske system, sundhedsprofessionelle, forskere og befolkningen. CKFF ønsker at stille centerets sundhedsdata til rådighed for sundhedsforskning. CKFF huser fx data fra befolkningsbaserede undersøgelser af børn og voksne indsamlet over mange årtier.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

69

Number of Employees

$7.5M

Revenue (est)

23%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
$13.5M7322%N/A
#2
$16.1M9231%N/A
#3
$7.5M10234%N/A
#4
$75M10416%N/A
#5
$75M10416%N/A