Patrik Dahlsten Email

Chief Financial Officer . GotlandsHem

Visby, Gotland County

Location

Current Roles

Employees:
74
Revenue:
$10M
About
GotlandsHem är gotlänningarnas hyresvärd. Vi är ett, av Region Gotland, helägt bostadsföretag som verkar över hela ön. Vi har byggt, förvaltat och hyrt ut lägenheter i över 60 år och är mycket stolta över vårt uppdrag.\n\nVår vision är att vara den bästa av värdar. Det händer mycket på GotlandsHem just nu och under många år framöver. Vi rustar företaget såväl ekonomiskt som organisatoriskt för en kraftigt ökad nyproduktion och underhåll av vårt befintliga fastighetsbestånd.
GotlandsHem Address

Visby, Gotland County
Sweden
GotlandsHem Email

#1 Startup Dataset

Growth rates, revenue data, direct competitors and contact details.