Jesper Simonsson Email

Prosjektleder . NRC Group Norge

Current Roles

Employees:
242
Revenue:
$77.2M
About
NRC Group er en totalleverandør av tjenester for samferdselsrelatert infrastruktur og den største private totalentreprenør innen baneinfrastruktur i Norge, Sverige og Finland. Konsernet har stor spesialistkompetanse innen teknisk infrastruktur for bane, grunnarbeid, fiber, VA, massetransport og sanering. Vi bygger og vedlikeholder jernbane, t-bane, trikk, vei, havn, kai, dammer, broer, tunneler m.m. Våre prosjekter skal oppfylle krav til kvalitet, leveres innen budsjett, innenfor tidsfrist og med stort fokus på sikkerhet. NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstarten i 2011 og sysselsetter totalt ca. 2500 medarbeidere, hvorav ca. 560 i NRC Norge. Selskapet er børsnotert og har en årlig omsetning på ca. 7 mrd. NOK. Omsetningen i NRC Norge var ca. 1,6 milliarder NOK i 2018 og består i dag av de tre divisjonene Bane, Anlegg og Miljø.
NRC Group Norge Address
Asdal 1
Lysaker, null
Norway
NRC Group Norge Email

#1 Startup Dataset

Growth rates, revenue data, direct competitors and contact details.