Frode Rastad Email

Head Anleggsikring . Garda Sikring

Current Roles

Employees:
130
Revenue:
$37.7M
About
Konsernet Garda Sikring er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer, pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap. Garda leverer store og små prosjekter for private og profesjonelle kunder over hele Norge og er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder.
Garda Sikring Address
Stamveien 8
Stokke, null
Norway
Garda Sikring Email

#1 Startup Dataset

Growth rates, revenue data, direct competitors and contact details.