WNS Pomorze Revenue and Competitors

Gdańsk, Pol

Location

N/A

Total Funding

Employee Data

  • WNS Pomorze has 90 Employees.(i)
  • WNS Pomorze grew their employee count by 29% last year.

WNS Pomorze's People

NameTitleEmail/Phone
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
N/A95-5%N/AN/A
#2
N/A32913%N/AN/A
#3
N/A153-1%N/AN/A
#4
N/A4067%N/AN/A
#5
N/A60610%N/AN/A
#6
N/A19730%N/AN/A
#7
N/A96221%N/AN/A
#8
N/A169-2%N/AN/A
#9
N/A59-17%N/AN/A
#10
N/A1229%N/AN/A
Add Company

What Is WNS Pomorze?

WNS POMORZE offers services in the field of steel structures, pipelines and industrial installations. We specialize in: Prefabrication and assembly of pipelines Assembly of steel structures Engineering services and technical supervision NDT and DT testing Training and examination of welders Heat Treatment Supply of engineers, production and testing personnel Our offer is addressed to companies from the following industries: Offshore Industry Subsea Industry Petrochemical and Gas Industry Shipbuilding Industry Industrial Construction and Energy industry Experience gained in the implementation of many complex projects, long-term framework agreements and successful cooperation with Norwegian leaders in the steel construction industry guarantee safety and services of the highest level. Od ponad 10 lat WNS POMORZE oferuje usługi w zakresie konstrukcji stalowych, rurociągów oraz instalacji przemysłowych. Specjalizujemy się w: Prefabrykacji i montażu rurociągów Montażu konstrukcji stalowych Usługach inżynierskich i nadzorze technicznym Badaniach NDT i DT Szkoleniu i egzaminowaniu spawaczy Obróbce cieplnej – PWHT Wynajmie personelu inżynierskiego, badawczego i produkcyjnego Naszą ofertę adresujemy do firm z branży: Offshore Subsea Petrochemicznej i Gazowej Przemysłu Stoczniowego Budownictwa Przemysłowego i Energetyki Doświadczenie zdobyte przy realizacji wielu złożonych projektów, długoterminowe umowy ramowe oraz udana współpraca z norweskimi liderami z branży konstrukcji stalowych gwarantują bezpieczeństwo i oferowanie usług na najwyższym poziomie.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

90

Number of Employees

N/A

Revenue (est)

29%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
$7M97-6%N/A
#2
$21.4M1025%N/A
#3
$15.4M10623%N/A
#4
$23.3M116-1%N/A
#5
$26.6M1210%N/A