WAADE Revenue and Competitors

Location

N/A

Total Funding

Engineering

Industry

Estimated Revenue & Valuation

  • WAADE's estimated annual revenue is currently $5.1M per year.(i)
  • WAADE's estimated revenue per employee is $90,000

Employee Data

  • WAADE has 57 Employees.(i)
  • WAADE grew their employee count by -10% last year.

WAADE's People

NameTitleEmail/Phone
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$3.7M460%N/AN/A
#2
$11.3M113-6%N/AN/A
#3
$1.8M250%N/AN/A
#4
$73M5842%N/AN/A
#5
$342M24438%N/AN/A
#6
$1.9M2723%N/AN/A
#7
$0.5M913%N/AN/A
#8
$4.7M5221%N/AN/A
#9
$5.7M632%N/AN/A
#10
$9.3M93-19%N/AN/A
Add Company

What Is WAADE?

För framgångsrika projekt. Tillsammans. Vi leder byggprojekt där samarbete uppstår i möten mellan människor. Genom dialog kan vi utvecklas tillsammans och involvering engagerar alla i projektet. Vi på WAADE tror att det bästa teamet skapas genom att jobba med en involverande process i alla led. WAADE vill bidra till att utveckla och effektivisera beslutsleden i byggbranschen genom att samla alla deltagarna i ett projekt samtidigt, en mötesmetodik som kallas ICE (Integrated Concurrent Engineering eller på svenska samtida ingenjörsarbete). Grunderna för WAADE:s processer är hämtade från Stanford University. Alla på företaget är idag utbildade inom området VDC.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

57

Number of Employees

$5.1M

Revenue (est)

-10%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
N/A5739%N/A
#2
$7.5M57-3%N/A
#3
$7.2M570%N/A
#4
$10.4M5730%N/A
#5
$8.2M5710%N/A