RRC Poland Sp. Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Warszawa, POL Poland
Total Funding:N/A
Industry:Tech Services
Founded:1998
Lead Investor(s):N/A

Industry Ranking

Estimated Revenue & Financials

  • RRC Poland Sp.'s estimated annual revenue is currently $14.1M per year.
  • RRC Poland Sp.'s estimated revenue per employee is $145,000

Employee Data

  • RRC Poland Sp. has 97 Employees.
  • RRC Poland Sp. grew their employee count by 18% last year.
  • RRC Poland Sp. currently has 1 job openings.

"Zarzdy Spóek: Ingram Micro Poland Spóka z o.o. z siedzib w Warszawie, przy ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000236804 oraz Ingram Micro Spóka z o.o. (poprzednio RRC Poland Spóka z o.o.) z siedzib w w Warszawie, przy ul. Farbiarska 69, 02-862 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000028820, niniejszym ogaszaj poprzez udostpnienie do publicznej wiadomoci, zgodnie z treci art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 r. Kodeks spóek handlowych, e w dniu 30 czerwca 2017 r. zosta uzgodniony, przyjty i podpisany Plan Poczenia spóek Ingram Micro Poland Spóka z o.o. oraz Ingram Micro Spóka z o.o. Plan poczenia wraz z zacznikami dostpny jest w siedzibie spóek. The Management Boards of: Ingram Micro Poland Spóka z o.o. with its registered office in Warsaw, by 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warsaw, registered in the entrepreneur register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, under a KRS no. 0000236804 and Ingram Micro Spóka z o.o. (previously RRC Poland Spóka z o.o.) with its registered office in Warsaw, by Farbiarska 69, 02-862 Warsaw, registered in the entrepreneur register maintained by the District Court for the capital city of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register, under a KRS no. 0000028820, hereby announce by making available to the public, that in accordance with Article 500 § 2 (1) of the act dated 15 September 2000 Commercial Companies Code, the merger plan of Ingram Micro Poland Spóka z o.o. and Ingram Micro Spóka z o.o. was agreed, adopted and signed on June 30, 2017. The merger plan together with the attachments are available at the offices of the companies. Ingram Micro Sp. z o.o. (dawniej RRC Poland Sp.z o.o.) Ingram Micro Sp. z o.o. To jeden z najprniejszych i najdynamiczniejszych dystrybutorów z wartoci dodan (VAD) osigajcy najwiksze wyniki w sprzeday produktów sieciowych, Data Center, Security, Data Capture / Point of Sale Division a w szczególnoci Cisco, IBM (oprogramowanie, sprzt, serwisy). Finalizacja transakcji zakupu Ingram Micro Sp. o.o. (RRC Poland) przez Ingram Micro nastpia w poowie czerwca 2016 r. To wanie dziki systematycznemu rozwojowi firma Ingram Micro Sp. z o.o. (RRC Poland), jako najwikszy VAD w tej czci Europy staa si obiektem zainteresowania duych dystrybutorów IT chccych szybko zdoby znaczc pozycj na rynku dystrybucji z wartoci dodan w CEE. Ingram Micro Poland Sp. z o.o. Spóka powstaa w oparciu o przejte struktury BrightPoint, zajmuje si sprzeda telefonów komórkowych. Jest wiatowym liderem usug zwizanych z cyklem ycia urzdze bezprzewodowych. W ofercie znajduje si pena gama rozwiza z zakresu acucha dostaw i personalizacji dla producentów, sprzedawców i operatorów z brany urzdze bezprzewodowych. W wiecie coraz szybciej rozwijajcej si technologii Micro Ingram Poland modernizuje swoje dziaania, technologi i infrastruktur, aby zapewni Klientom innowacyjne rozwizania i najwy'szy poziom obsugi. wiatowy zasig i dowiadczenie zapewniaj firmie warunki do wytyczania nowych standardów wydajnoci oraz elastycznoci wobec obecnych oraz nowych Klientów, umieszczajc oferowane urzdzenia na podium nowego systemu wartoci brany mobilnej.

keywords:N/A