Plantise Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Bleiswijk, USA
Total Funding:N/A
Industry:Farming
Founded:2019
Lead Investor(s):N/A

Industry Ranking

State Ranking

Employee Data

  • Plantise has 89 Employees.(?)
  • Plantise grew their employee count by 25% last year.
  • Plantise currently has 1 job openings.

Plantise is de nieuwe naam van een ambi­tieuze fusie­combi­natie van 3 ge­vestigde bedrij­ven in de opkweek­sector: Plantenkwekerij Leo Ammerlaan, Plantenkwekerij van der Lugt en Grow Group. Na de fusie staat Plantise in de top 3 van de onge­veer 20 opkweek­bedrij­ven in Neder­land* met 55 hectare kas­opper­vlakte, ver­spreid over 7 loca­ties (2x Bleis­wijk, Berkel & Roden­rijs, Naaldwijk, Berg­schen­hoek, Baar­lo en Kessel). Met een omzet van ca ? 75 mil­joen* krijgt Plantise ongeveer 15% van de opkweek­markt in handen en zijn wij markt­leider op het gebied van de biolo­gische opkweek. Totaal ge­no­men zijn er zo?n 200 mede­wer­kers in vaste dienst en in drukke perio­des komen daar nog rond de 400 flexi­bele krachten bij, natio­naal en inter­natio­naal. Verder zijn wij inter­natio­naal betrok­ken bij de op­kweek van 90 hectare ver­spreid over zo?n 25 bedrij­ven. De buiten­landse omzet komt bij­voor­beeld uit landen als Mexico en Hongarije. Projec­ten in Canada, India, Australie en China zijn in ontwikke­ling. Dat is alles bij elkaar nogal wat! *Cijfers 2017

keywords:N/A