PRI Pensionsgaranti Revenue and Competitors

Location

N/A

Total Funding

Insurance

Industry

Estimated Revenue & Valuation

  • PRI Pensionsgaranti's estimated annual revenue is currently $36.3M per year.(i)
  • PRI Pensionsgaranti's estimated revenue per employee is $242,000

Employee Data

  • PRI Pensionsgaranti has 150 Employees.(i)
  • PRI Pensionsgaranti grew their employee count by 23% last year.

PRI Pensionsgaranti's People

NameTitleEmail/Phone
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$133M476-12%$300MN/A
#2
$5.8M33-25%N/AN/A
#3
$12.9M657%N/AN/A
#4
$36.3M1505%N/AN/A
#5
$123.8M4501%N/AN/A
#6
$17.4M794%N/AN/A
#7
$24M10925%N/AN/A
#8
$29M132-15%N/AN/A
#9
$92.4M33610%N/AN/A
#10
$18.7M8539%N/AN/A
Add Company

What Is PRI Pensionsgaranti?

Så fungerar pension i egen regi Istället för att företaget betalar premier till ett livförsäkringsbolag, är pension i egen regi en lösning som gör att företaget behåller kapitalet i verksamheten. Pengarna kan även placeras i finansiella tillgångar via en pensionsstiftelse. En god avkastning reducerar företagets pensionskostnader. Kreditförsäkringen garanterar att de anställda får sina pensioner även om företaget skulle komma på obestånd.Våra tjänsterKreditförsäkring, Pensionsadministration, Aktuariella tjänster, Stiftelseadministration, Konsulttjänster samt Information och utbildning. Fakta om oss 101 anställda i Stockholm och GöteborgModerbolag: Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt- Ansvarar för kreditförsäkring och kollektivavtalad ITP 2-administration- Etablerades 1961- 300 miljarder kronor i försäkringsansvarDotterbolag- PRI Pensionstjänst AB - PRI Stiftelsetjänst AB, som är ett värdepappersbolag.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

150

Number of Employees

$36.3M

Revenue (est)

23%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
$26.9M15025%N/A
#2
$26.4M150-7%N/A
#3
$36.3M1505%N/A
#4
$54.1M1509%N/A
#5
$23.9M1509%N/A