OKEA AS Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Trondheim, Norway
Total Funding:N/A
Industry:Energy/Oil
Founded:2015
Lead Investor(s):N/A

Estimated Revenue & Financials

  • OKEA AS's estimated annual revenue is currently $33.8M per year.(?)
  • OKEA AS's estimated revenue per employee is $245,000

Employee Data

  • OKEA AS has 138 Employees.(?)
  • OKEA AS grew their employee count by 254% last year.
  • OKEA AS currently has 1 job openings.

OKEA er et oljeselskap lokalisert i Trondheim. OKEA skal bidra til verdiskapingen på norsk sokkel ved å framskaffe sikre og rimelige utbyggings- og driftsløsninger for oljefunn på norsk sokkel. OKEA skal bygge videre på de resultat oljeselskapene på norsk sokkel frambringer gjennom letevirksomheten. OKEA skal identifisere de funn som i dag ikke har noen utbyggingsplan, men som likevel kan være verdifulle reserver. OKEA har ambisjon om å bli operatør for utbygging og drift.. Established in Trondheim in 2015, OKEA is a Norwegian Continental Shelf focused oil company. OKEA contributes to value creation on the Norwegian Continental Shelf with cost effective development and operation systems in fields with proved reserves which have been traditionally overlooked.

keywords:N/A