Koncern IT Revenue and Competitors

Claim your profile

Ashley, AU

Location

N/A

Total Funding

Estimated Revenue & Valuation

  • Koncern IT's estimated annual revenue is currently $75.8M per year.(i)
  • Koncern IT's estimated revenue per employee is $181,250

Employee Data

  • Koncern IT has 418 Employees.(i)
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$13.1M90N/AN/AN/A
#2
$2.8M19N/AN/AN/A
#3
$235.5M1624N/AN/AN/A
#4
$2.2M15N/AN/AN/A
#5
$46.5M321N/AN/AN/A
#6
$26.2M181N/AN/AN/A
#7
$0.2M3-62%N/AN/A
#8
$5.2M36N/AN/AN/A
#9
$16.2M112N/AN/AN/A
#10
$3M21N/AN/AN/A

Hvad vil Koncern IT? Vi vil sikre tid og ressourcer til kerneopgaver Københavns Kommune skal levere velfærd af høj kvalitet og have fokus på at skabe de bedste vilkår for københavnerne. Nem og tilgængelig teknologi gør det muligt for kommunens mange medarbejdere at tilbyde borgerne de bedste og mest bæredygtige løsninger. Når vi i Koncern IT sikrer, at udstyret fungerer, at de digitale redskaber er på plads og samtidig har fokus på udvikling af nye og smarte alternativer, så kan vores kollegaer koncentrere sig om at skabe værdi i Danmarks største kommune. Fem indsatsområder: Vores arbejde med at indfri visionen er baseret på fem overordnede indsatsområder: - Vi skal være eksperter i at anskaffe, lede og implementere it-projekter - Vi skal i tæt samarbejde med forvaltningerne skabe overblik over it-sikkerheden i Københavns Kommune - Vi skal levere stabil, tidssvarende og billig infrastruktur - Vi skal være et teknologisk kompetencecenter med fokus på nye teknologier - Vi skal understøtte digital forretningsudvikling og skabe forretningsmæssig værdi Hvem er vi? En af DK's største it-arbejdspladser Vores rolle er at understøtte Københavns Kommunes forvaltninger med optimale it-løsninger og at bidrage til effektiviseringer gennem digitalisering, og dermed gøre hverdagen nemmere for medarbejdere og borgere i kommunen. Koncern IT servicerer omkring 45.000 medarbejdere i Københavns Kommune og er med ca. 300 ansatte en af Danmarks største it-arbejdspladser. Vi leverer og drifter it-infrastrukturen i alle kommunens forvaltninger. Vi bidrager til udvikling af digitale løsninger, rådgiver om ny teknologi og sikrer sammenhængende processer på tværs af kommunens it-udvikling. Koncern IT gik i drift i 2016 og er en enhed under Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Sammen med resten af Økonomiforvaltningen stræber vi efter at imødekomme forvaltningernes digitaliseringsbehov og på samme tid skabe økonomisk råderum til forvaltningernes kerneopgaver. IT-infrastruktur, IT-anskaffelser, IT-sikkerhed, Ny teknologi, Mobility, Robotics, Forretningsunderstøttelse IT

keywords:N/A

N/A

Total Funding

418

Number of Employees

$75.8M

Revenue (est)

N/A

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
$378.6M111350%N/A