Grønt Punkt Norge AS Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Oslo, Norway
Total Funding:N/A
Industry:Environmental
Founded:N/A
Lead Investor(s):N/A

Estimated Revenue & Financials

  • Grønt Punkt Norge AS's estimated annual revenue is currently $9M per year.(?)
  • Grønt Punkt Norge AS's estimated revenue per employee is $210,000

Employee Data

  • Grønt Punkt Norge AS has 43 Employees.(?)
  • Grønt Punkt Norge AS grew their employee count by 19% last year.
  • Grønt Punkt Norge AS currently has 1 job openings.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt Norge er et non-profitselskap. Merket Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke, og betyr at det er betalt inn vederlag for et produkts emballasje. Det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning av emballasjen. På denne måten tar medlemmene i Grønt Punkt Norge miljø- og samfunnsansvar. In english: Grønt Punkt Norge AS ("Green Dot Norway plc") is a privately owned non-profit company responsible for financing the recovery and recycling of used packaging on behalf of the industrial sector.

keywords:N/A