Elhub AS Revenue and Competitors

Oslo, NOR

Location

N/A

Total Funding

Estimated Revenue & Valuation

  • Elhub AS's estimated annual revenue is currently $9M per year.(i)
  • Elhub AS's estimated revenue per employee is $130,500

Employee Data

  • Elhub AS has 69 Employees.(i)
  • Elhub AS grew their employee count by 3% last year.

Elhub AS's People

NameTitleEmail/Phone
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$14.5M10011%N/AN/A
#2
$15.2M10522%N/AN/A
#3
$14.6M10129%N/AN/A
#4
$9.3M716%N/AN/A
#5
$12.6M877%N/AN/A
#6
$4.3M37-30%N/AN/A
#7
$8.1M62-3%N/AN/A
#8
$9M693%N/AN/A
#9
$12.5M8626%N/AN/A
#10
$45.8M28710%N/AN/A
Add Company

What Is Elhub AS?

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling forholder alle markedsaktører seg til én part. Elhub tar imot og prosesserer innkommende meldinger, og genererer deretter meldinger i retur til innsender og relevante parter. I henhold til en rekke valideringsregler mottar derfor markedsaktørene innen kort tid informasjon om for eksempel gjennomførte leverandørbytter, endring av grunndata og måleverdier for produksjon og forbruk i Norge.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

69

Number of Employees

$9M

Revenue (est)

3%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
$9M69-57%N/A
#2
$13M6941%N/A
#3
$12.7M6921%N/A
#4
$9.9M693%N/A
#5
$15.3M69-66%N/A