EduLab EdTech Accelerator Revenue and Competitors

Claim your profile

Warsaw, Poland

Location

N/A

Total Funding

Estimated Revenue & Valuation

  • EduLab EdTech Accelerator's estimated annual revenue is currently $652.5k per year.(i)
  • EduLab EdTech Accelerator's estimated revenue per employee is $43,500

Employee Data

  • EduLab EdTech Accelerator has 15 Employees.(i)
  • EduLab EdTech Accelerator grew their employee count by -6% last year.
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$108.2M106640%N/AN/A
#2
$74.9M73822%N/AN/A
#3
$31.1M34312%N/AN/A
#4
$2.1M3719%N/AN/A
#5
$37.7M41639%N/AN/A
#6
$108.9M107340%N/AN/A
#7
$2.4M42-2%N/AN/A
#8
$5.7M78-13%N/AN/A
#9
$121M657-2%$43.7MN/A
#10
$21.9M27420%N/AN/A

eduLAB is an accelerator operating in EdTech domain. It is a revolutionary project which will change Poland's scientific world, encompassing all of its areas of activity - starting from the incorporation of establishments'​ infrastructure, software, IoT; through innovative information transmission and new communication methods, through entire Internet platforms and mobile applications. The premise of eduLAB is to create innovative EdTech solutions which allow for a more effective management of educational establishments, research centers and the education itself. It enables cost minimisation, as well as sharing and monetization of establishments'​ resources. EduLab wishes to impact the efficiency of education by creating innovative solutions based on new communication methods and universal and democratic access to knowledge. It also wishes to increase educational establishments'​ competitiveness on Poland's higher education market. eduLAB to akcelerator działający w obszarze EdTech. To rewolucyjny projekt, który zmieni oblicze świata nauki w Polsce, obejmując jego wszystkie obszary działań – od wykorzystania infrastruktury placówek, oprogramowania, IoT, przez innowacyjny przekaz informacji i nowe sposoby komunikacji, aż po całe platformy internetowe oraz aplikacje mobilne. Ideą EduLAB'a jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań EdTech, które pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie placówkami edukacyjnymi, ośrodkami naukowymi oraz samą edukacją. Umożliwia minimalizację kosztów oraz współdzielenie i monetyzację zasobów placówek. EduLAB pragnie wpływać na wydajność edukacji, tworząc innowacyjne rozwiązania oparte na nowych sposobach komunikacji oraz powszechnym i demokratycznym dostępie do wiedzy. Pragnie także podnosić konkurencyjność uczelni na rynku edukacji wyższej w Polsce.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

15

Number of Employees

$652.5k

Revenue (est)

-6%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
$0.9M150%N/A
#2
$1.5M15-21%N/A
#3
$1.3M1536%N/A
#4
$1.3M157%N/A
#5
$1.1M15114%N/A