Direktoratet for forvaltning og økonomistyring Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Oslo, Norway
Total Funding:N/A
Industry:Government
Founded:2004
Lead Investor(s):N/A

Employee Data

  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring has 562 Employees.
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring grew their employee count by 33% last year.
  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring currently has 1 job openings.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan innenfor statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 80 prosent av statlige virksomheter, og har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 410 ansatte i DFØ, fordelt på tre kontorsteder: Oslo, Stavanger og Trondheim.

keywords:N/A