Collegium Humanum Revenue and Competitors

Claim your profile

Warszawa, Woj. Mazowieckie, Poland

Location

N/A

Total Funding

Education

Industry

Estimated Revenue & Valuation

  • Collegium Humanum's estimated annual revenue is currently $12M per year.(i)
  • Collegium Humanum's estimated revenue per employee is $90,000

Employee Data

  • Collegium Humanum has 133 Employees.(i)
  • Collegium Humanum grew their employee count by 25% last year.
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$5.2M64-15%N/AN/A
#2
$1.7M167%N/AN/A
#3
$0.3M6N/AN/AN/A
#4
$0.4M8N/AN/AN/A
#5
$0.4M8N/AN/AN/A
#6
$0.6M12N/AN/AN/A
#7
$0.2M5N/AN/AN/A
#8
$10M6238%N/AN/A
#9
$20.7M11534%N/AN/A
#10
$7.5M8330%N/AN/A

Collegium Humanum Szko?a G?ówna Mened?erska z siedzib? w Warszawie ? to mi?dzynarodowa uczelnia niepubliczna, któr? tworz? wielowymiarowi wyk?adowcy akademiccy z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i mened?erskim w obszarze edukacji na poziomie szkolnictwa wy?szego. Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjat), II stopnia (magisterium) oraz studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M, MPH.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

133

Number of Employees

$12M

Revenue (est)

25%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator