CISU Competitors, Revenue, Alternatives and Pricing

Claim your profile

Overview

Location:
Aarhus C, Denmark
Total Funding:N/A
Industry:NonProfit
Founded:1995
Lead Investor(s):N/A

Employee Data

  • CISU has 48 Employees.(?)
  • CISU grew their employee count by 20% last year.
  • CISU currently has 1 job openings.

CISU er en sammenslutning af flere end 280 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde - enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter. CISU er en uafhængig forening med egne vedtægter, bestyrelse og målsætninger. CISU's strategi 2010-13 beskriver de overordnede mål for vores arbejde inden for tre hovedområder: - Kapacitetsopbygning af medlemsforeningerne gennem kurser, rådgivning, faglig formidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse osv. - Påvirkning af regeringens udviklingspolitik og støtte til medlemsforeningernes lobby- og oplysningsarbejde i Danmark. - Støtte til opbygning af stærke, uafhængige civilsamfund i Syd gennem partnerskaber og netværk med danske organisationer. CISU - Cicvil Society in Development. A platform for Danish CSOs The Project Advice and Training Centreis an independent and democratic association of 280+ Danish civil society organisations of different types and size that are engaged in international development co-operation either as their main focus or as part of their activities. The key objectives of CISU are to build capacity, co-operation and networking among the Danish CSOs and to support the continuous development of Danish CSOs and their partnerships with civil society organisations in Asia, Africa or Latin America. More in English: http://www.cisu.dk/Default.aspxID=21319

keywords:N/A