zdalni.pl Revenue and Competitors

Claim your profile

Warsaw, Poland

Location

N/A

Total Funding

Outsource

Industry

Estimated Revenue & Valuation

  • zdalni.pl's estimated annual revenue is currently $387k per year.(i)
  • zdalni.pl's estimated revenue per employee is $43,000

Employee Data

  • zdalni.pl has 9 Employees.(i)
  • zdalni.pl grew their employee count by 125% last year.
Competitor NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal FundingValuation
#1
$0.4M9125%N/AN/A
#2
$14.9M15724%N/AN/A
#3
$3M440%N/AN/A
#4
$5M6419%N/AN/A
#5
$48.4M45017%N/AN/A
#6
$0.4M9350%N/AN/A
#7
$14M1486%N/AN/A
#8
$4.7M61-10%N/AN/A

w każdej firmie są do wykonania zadania 'ad hoc\ większość mogą wykonać zdalni pracownicy - na zdalni.pl jest wielu pracowników - pomocników w takiej sytuacji. każdy zdalny ma swojego opiekuna - providera który wspiera prace swoim doświadczeniem.

keywords:N/A

N/A

Total Funding

9

Number of Employees

$387k

Revenue (est)

125%

Employee Growth %

N/A

Valuation

N/A

Accelerator

zdalni.pl News

2022-04-13 - Has?a? Ale o co chodzi?

"Nie wolno nam zapomina?, ?e u podstaw elastyczno?ci pracy le?y utrzymanie bezpiecze?stwa danych i systemów. Pracownicy zdalni musz? by?...

2022-03-30 - Pracownik zdalny widziany jest w krzywym zwierciadle. Trudniej mu o awans i uznanie na home office. Mimo to praca zdalna jest bardzo popularna

Z bada? wynika, ?e pracownicy zdalni nie otrzymuj? takiego samego uznania za prac? jak ci dzia?aj?cy w biurze - pisze "Forbes".

Company NameRevenueNumber of EmployeesEmployee GrowthTotal Funding
#1
$0.3M9N/AN/A
#2
$0.7M90%N/A
#3
$0.4M9N/AN/A
#4
$0.5M9125%N/A
#5
$0.7M9-36%N/A